BIP - Przedszkole nr 19 w Chorzowie

BIP - strona główna
Przedszkole nr 19 w ChorzowiePrzedszkole nr 19 w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót

Treść strony

wersja do druku
WIZJA I MISJA PRZEDSZKOLA

 

MISJA PRZEDSZKOLA

 

„DZIECKO CHCE BYĆ DOBRE…

 

JEŚLI NIE UMIE- NAUCZ

 

JEŚLI NIE WIE- WYTŁUMACZ

 

JEŚLI NIE MOŻE – POMÓŻ”

 

                                                                                                   Janusz Korczak

 

 

 

 • Wspólnie z rodzicami, jako najbardziej znaczącymi autorytetami dziecka w wieku przedszkolnym, koncentrujemy nasze działania wychowawczo-dydaktyczne na wspomaganiu jego rozwoju w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Wobec rodziny przyjmujemy postawę doradczą i wspierającą działania wychowawcze: rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka i podjęcie interwencji specjalistycznej; informowanie na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresów zadań realizowanych w naszym przedszkolu.

 • Przygotowujemy naszych wychowanków, na miarę swoich możliwości, do życia w zgodzie z ludźmi, z przyrodą i samym sobą.

 • Budzimy zaciekawienie otaczającym światem poprzez organizowanie działań i sytuacji pozwalających na poznanie i rozumienie siebie i świata, a tym samym dostarczanie radości odkrywania.

 • Zwracamy uwagę dzieci na piękno ojczystego słowa w pięknej literaturze dziecięcej i muzyce.

 • Umożliwiamy dzieciom wyrażanie siebie w różnych formach ekspresji: słownej, plastycznej, muzycznej.

 • Wspieramy działania twórcze dzieci w różnych dziedzinach aktywności.

 • Pomagamy dzieciom odnaleźć ich miejsce w grupie rówieśniczej poprzez uczenie nawiązywania serdecznego kontaktu z innymi osobami, budowaniu własnego „ ja”.

 • Tworzymy warunki sprzyjające spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej i zabawowej dziecka.

 • Naszym priorytetowym celem jest wprowadzenie dziecka w świat wartości uniwersalnych. Uczymy patrzeć na potrzeby innych ludzi.

 • Wychowujemy człowieka myślącego, kochającego, altruistycznego, poszukującego.

   

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

 

 • Nasze przedszkole jest bardzo dobrze wyposażone w pomoce i środki dydaktyczne.

 • Kadra pedagogiczna jest wysoko wykwalifikowana.

 • Przedszkole posiada swój piękny, zielony ogród z bezpiecznym kolorowym sprzętem do zabawy.

 • W przedszkolu panuje klimat wzajemnej współpracy, życzliwości i zaufania.

 • Przedszkole jest drugim domem dla przedszkolaków- ciepłym, bezpiecznym, przytulnym, gdzie zdobywają wiedzę o sobie i o otaczającym  ich  świecie w sposób ciekawy, drogą poznania, doświadczania i przeżywania.

 • Dziecko kończące edukację w naszym przedszkolu jest przygotowane intelektualnie, emocjonalnie, psycho- ruchowo, o dobrze rozwiniętej motywacji do dalszego etapu edukacji.

 • Każdy wychowanek rozumie i przestrzega normy i zasady prawidłowego funkcjonowania w grupie rówieśniczej i w stosunku do osób starszych.

 • Wychowankowie przedszkola kierują się w swoim postępowaniu wartościami uniwersalnymi, jak: prawda, dobro, miłość i piękno oraz kultura osobista.

 

 

 

 

 

 

 osoba odpowiedzialna za treść: K.Wiszkowska, dnia: 2007-03-19
utworzony: 18-03-2007 / modyfikowany: 02-09-2016
wprowadził(a): Katarzyna Musiał
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Przedszkole nr 19 w Chorzowie 2021, kontakt: kasmus1@o2.pl